IX-XIII a. kuršiai

XII-XIII a. Kuršių didikas (karo metu).

Rekonstrukcija pagal Pavirvytės-Gudų(Mažeikių raj.),Piltenes Pasilciems(Latvija) kapinynų radinius.

 

IX-XII a. Kuršių šeimynykštis (karo metu).

Rekonstrukcija pagal Kuršių kapinynų radinius.