X-XI a. Rytų Lietuvių kunigaikštis

X-XI a. Rytų Lietuvių kunigaikštis (karo metu).

Rekonstrukcija pagal Žvirblių(Vilniaus raj.),Rusių Rago(Kaišiadorių raj.) kapinynų radinius.