Šalmas pagal Marienverderio kapitelio bareljefą

Šalmas pagal Marienverderio kapitelio bareljefą vaizduojantį Lietuvius.
Tokiais šalmais (scenos centre, kur parkritęs Lietuvių karys - atkreipkite dėmesį į centrinę iškilią briauną tarsi dalinančią šalmą į dvi dalis) Lietuviai vaizduojami XIV a. pr. Marienverderio (Kvidzyno) pilies kolonoje (kapitelyje).
Labai panašus arba netgi toks pats šalmas atsitiktinai rastas Gardino (Baltarusija,apie 20 km nuo dabartinės Lietuvos sienos) apylinkėse.

Iliustraijos

1. Marienverderios kapitelio bareljefo fragmentas vaizduojantis Lietuvį.
2. Rekonstrukcija I
3. Rekonstrukcija II
4. Gardine rastasis šalmas