Šalmas iš Kauno VDKM, be aiškios radimo vietos
 
      Šalmas iš Kauno VDKM, be aiškios radimo vietos: Šalmas randasi Kauno Vytauto Didžiojo Karo Muziejuje, tiksli radimo vietovė ir aplinkybės nežinomos. Pusapvalis šalmas sudarytas iš dviejų skardos gabalų, apačioje sutvirtintas geležine juosta, kuri viename šone sukniedyta 2 kniedėmis. Skardos sujungimo vietoje šalmas papuoštas 3 išilginėmis linijomis, lyg užmaskuojančiomis sujungimą. Tokiomis pačiomis 3 išilginėmis linijomis šalmas papuoštas ir statmenai sukniedijimui. Tokiu būdu, gaunamas kryžminis papuošimas, kuris šalmą dalija tarsi į 4 dalis. Lietuvos archeologai nežinia kuo remdamiesi jį datuoja XI - XIII a.
R. Volkaitė - Kulikauskienė savo darbe "Ankstyviausių šalmų Lietuvoje klausimu" šį šalmą prilygina skandinavų VII a. Vendelio epochos šalmams, bet straipsnio apibendrinime kažkodėl šį šalmą jau datuoja XI a. Kol kas tikslių analogų šiam šalmui nėra žinoma. Pagal formą ir pagaminimo būdą labai panašus šalmas rastas Slovėnijoje ir datuojamas V - VI a. Internetiniuose juodųjų archeologų aukcionuose yra pardavinėti keli panašūs šalmai - "analogas Nr. 2" ir "analogas Nr. 1". Kataloge "Cf. Catalogue of the Armoury in Vienna, Volume I"  pateikiami keli analogiškų šalmų pavyzdžiai iš Sveti Vid radimvietės  Dalmatijos Viduržemyje ( dabartinė Serbija) ir Steinbrun vietovės (Rytų Austrija) datuojami V a. Kas įdomiausia, kad sutampa net šalmų aukštis. Ir šalmo iš KVDKM ir "analogo Nr.1" iš aukciono aukštis 15 cm. Peršasi išvada, kad šio šalmo datavimą reikėtų stipriai paankstint ir datuoti bent jau V-VII a. kas , beje visai būtų naudinga "Barbarų/Tautų kraustymosi laikotarpiu" užsiimantiems mūsų rekonstruktoriams.


Šalmo originalas
 
 Šalmo analogas Nr. 1
  Šalmo analogas Nr.2