Baltų ginklai: kirviai
 Kovinis kirvis dengtas žalvariu, trisluoksniai ašmenys. Laivių kapinynas(Kretingos raj.) kapas nr. 335

  Kirviai iš pilkapyno prie kaimo Ašmena (Ašmeniec, Baltarusija): kapinynas E. Zaikovskio datuojamas XIII a. ir priskiriamas R. Lietuviams. Kirvius, remdamasis A. Kirpičnikovu autorius datuoja XII-XIII a., nors baltų kraštuose tokie kirviai pasirodo X-XI a.