Baltų ginklai: kiti

 

  
 

 Geležinė buožė iš pilkapyno prie kaimo Ašmena (Ašmeniec, Baltarusija): kapinynas E.Zaikovskio datuojamas XIII a. ir priskiriamas R.Lietuviams. Pagal A.Kirpičnikovą tokios buožės buvo naudotos XII-XIII a. Kas įdomiausia, A.Kirpičnikovas buožes priskiria prie pigiausių ir labai plačiai naudotų ginklų. Lietuvoje šios rūšies ginklų randama įtin retai. Panaši buožė žinoma iš Kernavės. Tarp Lietuvos archeologų teko girdėti nuomonių, kad tokios buožės yra proslaviškos ir baltų nenaudotos. Nemažai žalvarinių buožių galvų rasta Prūsų gyventose žemėse.