Dubingiai

Lietuvos karybos istorijos festivalis


2009 m. gegužės 9 d., Dubingiai (Molėtų raj.)

Renginio idėja

Minint Lietuvos vardo paminėjimo viduramžių metraščiuose 1000 metų sukaktį kilo mintis surengti Lietuvos karybos istorijos festivalį. Renginys unikalus tuo, kad jame bus pristatyta įvairių epochų Lietuvoje gyvenusių ir mūsų valstybei padėjusių pagrindus genčių(o vėliau susiformavusios tautos) buitis, šarvuotė, tuometiniai jų kaimynai, su kuriais buvo betarpiškai bendrauta prekiaujant ar kovojant.
Bus pristatomos šios epochos:
•    V-VII a. baltai ir germanai, keltai;
•    IX-XII a.baltai (kuršiai, žiemgaliai, skalviai) ir vikingai;
•    X-XII a. baltai (rytų lietuviai, jotvingiai) ir slavai,mongolai;
•    XIII a. baltai ir vakarų Europos riterių ordinai (Livonijos ir Vokiečių/Prūsijos/ordinai);
•    XIV-XV a. lietuviai (Žalgirio mūšio) ir vakarų Europos riteriai (Prūsijos ordinas);
•    XVIII-XIX a. LDK ir Napoleono kariuomenė.

Šventėje dalyvaus visi karinės istorijos rekonstrukcija užsiimantys Lietuvos klubai, bus svečių ir iš Latvijos. Bus pristatoma minėtų epochų ginkluotė, šarvuotė, visą dieną vyks įvairūs pasirodymai, kovos, turnyrai, masinės kautynės,šaudymas iš patrankų.
        

          
 Renginio vieta

Paskutinio apledėjimo ledynai bei jų tirpsmo vandenys vidurinėje Aukštaičių aukštumos dalyje, suformavo beveik 60 km ilgio vingiuotą dubaklonį, besitęsiantį nuo Alionių pelkių, per Giedraičius ir Dubingius iki Buivydžių kalvų, kuriam Lietuvoje nėra lygių. Šiame dubaklonyje, įsispraudusi tarp aukštų, brandžiais miškais apaugusių šlaitų, lyg vinguriuojanti upė, telkšo ilgiausias ir vienas giliausių Lietuvos ežerų – Asveja. Siauras ežeras su penkiomis salomis, vaizdingomis atšakomis, aukštais miškingais krantais, tęsiasi 22 kilometrus, o su Žalktynės ir Vyriogalos įlankomis visus 30 km. Norint apeiti ežerą reikėtų žingsniuoti 72.5 km, nes ežero krantai vingiuoti, čia gausu įlankų ir pusiasalių. Ežero vidutinis gylis beveik 15 m, o didžiausias siekia 50 m.
Dubingiai ir jų apylinkės pasižymi ne tik įspūdinga  gamta, bet ir sena, savita, beveik tūkstantį metų menančia bei iki šiol alsuojančia istorija.  Kad čia nuo seno buvo gyvenama byloja dideli, gerai išsilaikę Jutonių, Žingių, Degsnės pilkapynai. Pilkapiai mirusiesiems čia buvo pilami apie aštuonis šimtus metų. Asvejos ežero pakrantė į rytus nuo Dubingių dar tebevadinama Alka, o šis vardas liudija, jog kadaise čia buvo senojo lietuvių kulto vieta – šventas miškas. Beje rašytiniai istoriniai šaltiniai byloja, kad ir visas Asvejos ežeras buvo vadinamas Alkos vardu.
Dubingiai pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėti 1334 m., o nuo XIV a. antros pusės Dubingių pilis dažnai minima kryžiuočių kronikose, aprašant ordino mūšius su lietuviais. Tą laikmetį mena ryškiausia Dubingių apylinkių kultūros paveldo vertybė – Dubingių piliavietė. Anksčiau, buvusi ežero saloje, dabar jau siaura sąsmauka sujungtoje su krantu, stūkso įspūdinga, ąžuolais apaugusi kalva ant kurios pilį pastatė dar Vytautas Didysis, joje lankėsi Jogaila, Kazimieras Jogailaitis ir kiti to meto didikai. Vėliau ant kalno įsikūrusi Dubingių pilis bei dvaro rūmai buvo Radvilų, Tiškevičių rezidencija. Iki šiol yra išlikusios pilies mūrų ir kalvinų bažnyčios griuvėsių liekanos.

Renginio nauda ir praktiškumas

Archeologija mums suteikia galimybę pažint savo Protėvius iš materialinės pusės, tačiau patys daiktai už save nekalba, juos reikia prakalbinti tam, kad galėtumėme suvokti jų pagaminimo ir panaudojimo būdus. Todėl pastaruoju metu kuriasi istorijos entuziastų klubai bandantys “prakalbinti” archeologų radinius. Bendraujant su kolegomis užsienyje atsiranda puiki galimybė sukviesti istorijos entuziastus į vieną būrį ir surengti patrauklią gyvosios istorijos šventę ne tik sau, bet svarbiausia – šventės lankytojams. Renginio svečiui suteikiama galimybė pabūti didingoje gamtinėje aplinkoje, dalyvauti viduramžių rungtyse,išvysti įspūdingas masinių kautynių scenas.Gyvai palytėti mūsų praeitį - puiki galimybė vaikams ir jaunimui pažinti mūsų Tėvynės istoriją iš kitos, ne teorinės, o praktinės - įdomiosios pusės. Tai puikus poilsis kiekvienam Lietuvos istorijos ir gamtos mylėtojui.