PROGRAMA
LDK istorinės rekonstrukcijos festivalis
“MEDININKAI XIV AMŽIUJE”
“...ir sutelkė Jis stiprią kariuomenę iš visų savo žemių...”
2013 m. rugsėjo 21-22 d.
Vilniaus raj., Medininkai, Medininkų pilis

 

 

RĖMĖJAIPrograma:
2013 m. Rugsėjo 21 diena, Šeštadienis.

12:00 Karių stovyklos atidarymas. Ugnies įžiebimas aukure ir stovyklos ugniakuruose.
12:00-19:00 XIV – XV a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Jos kaimynų bei priešų ginkluotės  interaktyvios ekspozicijos karių stovyklose.
13:00 XIV –XV a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Teutonų Ordino šarvuotės ir ginkluotės pristatymas.
13:30 “...ir pasklido po kraštą smulkiais būriais, ir žudė, degino ir plėšė...”: Komandinės karių pilno kontakto kovos. Komandiniai bugurtai.
14:30 Lietuvių liaudies imtynės. Tradicinių Lietuvių liaudies imtynių pristatymas ir turnyras.
15:30 Viduramžių muzikos koncertas: “Lity Taler”(Baltarusija).
16:00 “...ir sukvietė Valdovas narsuolius rungtynėms ir atėmė ginklus - gyvastį jų apsaugot...”: Komandinės beginklių rungtynės. Viduramžių “futbolas”.
18:30 “Nuo tol stabmeldžiai, puolami dieną ir naktį, negalėjo nė atsikvėpti, bet jie, krikščonių nelaimei, karžygiškai gynėsi...” : Didžioji kova. LDK ir Teutonų Ordino kariuomenių mūšis.
19:00 Renginio uždarymas “...ir linksmi jie greitai parjojo pas karalių, ir pergalę šventė, ir atnašavo Dievams tauro kraują ir paaukojo vieną belaisvį, įmesdami jį į ugnį!”

2013 m. Rugsėjo 22 diena, Sekmadienis.

12:00 Renginio atidarymas: 777-ųjų Saulės mūšio metinių minėjimas, žuvusiųjų Protėvių pagerbimas.
12:00-16:00 XIV – XV a. LDK ir Jos kaimynų bei priešų ginkluotės  interaktyvios ekspozicijos karių stovyklose.
13:00 Ieties svaidymo turnyras.
14:00 Pačios geriausios pačios rinkimai.Viduramžių turnyras moterims.
15:00 XIV –XV a. LDK ir Teutonų Ordino šarvuotės ir ginkluotės pristatymas. Parodomosios kovos.
16:00 Karių stovyklos uždarymas.

 

 

 

 

 

 

 

 
RENGINIO DRAUGAI