Veikla

Kada susikūrė Vilkatlakai ir kas tai sąlygojo, dabar sunku pasakyti. Matyt pačia pradžia turėtų būti laikomos 1996 metų rugsėjo 22 d. Saulės mūšio vietoje minėtos šių kautynių 760 osios metinės. Būtent tada Senosios baltų dvasios puoselėtojų draugijos "Baltuva" švenčių kalendoriuje atsirado karinė šventė - Saulės Mūšis. Pradėti gaminti ginklai, šarvai, mokytąsi mėtyti į taikinį kirvį ir ietį. Kiekvienais metais šventė rimtėjo. Kokybiškėjo ir "įnagiai", kol 1999 metais pradėta kautis aštriais ginklais (koks buvo entuziazmas!). Galų gale 2000 metais apie mus sužinojo visuomenė ir po ilgų įkalbinėjimų ir būrimų (Protėviai siuntė teigiamus ženklus) nusprendėme pasirodyti viešumoje. Trakų viduramžių festivalyje 2001 metais prasidėjo oficialus brolijos egzistavimas, nes dalyvaujant eilėje festivalių, teko vežiotis ginklus (o tai draužiama įstatymų), todėl privalėjome veiklą įteisinti ir tokiu būdu "legalizuoti" ginklų kopijas.  Taip ir įsisuko kovinio vežimo ratas.
Nuo pat pradžių , kuomet remdamiesi knygomis siekėm kuo tikriau pajusti Protėvius, iki dabar, kuomet nebėra knygų spėjančių aprašyti mūsų patyrimus praktikoje, aiškėja tobulėjimo kelias. Visada stengėmės kuo tikriau pasijusti Protėvių kailyje, iki smulkmenų atkuriant jų rūbus, papuošalus, įrankius, ginklus (kuo tiksliau gaminant kopijas, taikant senąsias technologijas), visą buitį (dėvint Jų rūbus, naudojant Jų įrankius) gyvenant ilgalaikėse stovyklose, rengiant žygius ištisus metus (spaudžiant sausio šaltukui ir žliaugiant lapkričio darganai).
Taipogi ir kovos. Pastoviai treniruojantis siekiam atkurti Baltų kovos meną, kovinę taktiką. Tiksla šventas: parodyti visiems baltų karius ne tik išvaizda, bet ir jėga, narsa ir kovos įgūdžiais, kaimynų festivaliuose duot į kailį ir vikingams, ir slavams, ir mongolams, ir ordinų riteriams taip, kaip kadaise savo galią demonstravo mūsų Protėviai.
Mes rekonstruojame esminį (mūsų manymu) valstybės istorijos tarpsnį V - XIV amžius. Tai vidurinysis ir vėlyvasis geležies amžiai, Lietuvos susikūrimo ir klestėjimo pasaulyje su savo savita kultūra laikotarpis. Baltų kultūros savitumas - mūsų galia ir tikslas, pristatant Lietuvą kaimyninėms valstybėms.
Visa sukaupta medžiaga mes dalinamės rengdami paskaitas, konferencijas, savo pasirodymus, kuriuose parodom ne tik sudėtingą ir pavojingą kovą, bet ir cituodami viduramžių metraščius apie Protėvių kovas, dainuodami karo dainas bei įspūdingai vaizduodami mūsų Protėvių karinius papročius.
Belieka paminėti mūsų organizuotus arba didžiąja dalimi prisidėjus organizuojant gyvosios istorijos festivalius : Baltijos jūros regiono karybos ir amatų festivalį APUOLĖ 854, kurį 2004 metais pirmą kart surengėme kartu su gyvosios istorijos klubu "Kovarnis", Lietuvos karybos istorijos festivalį Dubingiuose, Žemaičių vienybės dieną – Durbės mūšio minėjimą Kaupuose, gyvosios viduramžių istorijos festivalį : Šventosios(Pabaisko) mūšis 1435 – 2011 m. Savo veikla pastoviai populiariname Lietuvos istoriją, dažnai lankomės mokyklose mokiniams gyvai ir įdomiai pateikdami istorijos pamokas.
Veikla yra tikslo siekimas, o koks gali būti kario tikslas?! Pragyventi gyvenimą ryškiai ir garbingai, mylėti savo Tėvynę labiau nei save, nepavesti ir neišduoti brolių stovint gretoje, puoselėti ir ugdyti savyje tas vertybes, kurias puoselėjo Protėviai, garbingai pasiekiant mirties virsmą, galų gale patenkant į Dausas, prisijungti ten prie Protėvių Kariaunos.
Gerbdami Tėvynę su visa Jos neišmatuojamo ir neaprėpiamo didingumo kultūra ir istorija, mes lenkiamės Jums gerieji mūsų žemės žmonės ir su visu nuoširdumu atiduodam viską, ką esame pasiekę. Stengdamiesi kuo tiksliau rekonstruoti Protėvių buitį ir dvasią, mes pateikiam Jums gyvą istoriją, žmones išvaizdoje ir širdyje tokius, kokie jie buvo kurdami mūsų galingą valstybę, mūsų Lietuvą!
Iki pasimatymo sekančiame mūšyje!
PIRMYN, PIRMYN AMŽINYBĖN